Immigration News/ Tin Di Trú

Những luật di trú sẽ không thay đổi trong năm 2018

 Số phận của chương trình DACA đang dính liền với các tòa án. Tòa Bạch Ốc muốn Tối Cao Pháp Viện cho phép chấm dứt chương trình DACA ngày 5-3-2018, nhưng Pháp Viện nói rằng vấn đề này phải qua Tòa Thượng Thẩm Rộng Quyền Thứ 9 tại tiểu bang California trước. Vẫn có thêm hai vụ kiện khác tại hai tiểu bang New York và Virginia chống lại việc chấm dứt chương trình DACA, và cần thêm thời gian trước khi vấn đề được giải quyết vào mùa hè năm 2019.

Chương trình DACA nhằm giúp đỡ những thanh thiếu nhiên được đưa đến Hoa Kỳ bất hợp pháp từ lúc thơ ấu, có thể tạm thời miễn bị trục xuất và được hợp pháp làm việc nếu hội đủ điều kiện.

Vì thế, hạn kỳ giải quyết chương trình DACA vào ngày 5 tháng Ba vừa qua không còn quan trọng nữa. Các đương đơn đang thụ hưởng chương trình DACA đương nhiên có thể tiếp tục gia hạn quy chế DACA của họ.

Vì không còn hạn kỳ, Quốc hội đã không còn nói về vấn đề di trú nữa.  Ðiều này có nghĩa là Tòa Bạch Ốc không còn bàn bạc về sự chấp thuận chương trình DACA mà ông Trump muốn đánh đổi với việc xây bức tường biên giới tốn hơn 22 tỷ Mỹ kim, và cũng không còn bàn về việc chấm dứt chương trình Chiếu Khán (Visa) Xổ Số và giảm số lượng chiếu khán di dân. Sau tất cả những tranh luận qua lại, tình trạng hiện nay vẫn không có gì thay đổi.

Sự bế tắc lâu dài của chương trình DACA

 

Hiện nay, tình trạng của chương trình DACA rất mơ hồ, và sẽ không có gì rõ ràng trong nhiều tháng nữa. Quốc hội sẽ có cơ hội quan tâm đến những đề nghị mới về di trú. Nhưng điều khó khăn là làm sao để cho hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa có thể đồng thuận. Sự bế tắc này có thể kéo dài vô tận.

Việc Tối Cao Pháp Viện từ chối chấm dứt chương trình DACA có thể bảo đảm rằng tình trạng hợp pháp của chương trình DACA sẽ không được quyết định cho đến ít nhất vào mùa hè năm 2019. Như vậy, chương trình DACA sẽ vẫn còn hoạt động và vẫn còn là vấn đề chính trị trong suốt mùa bầu cử quốc hội cuối năm 2018. Những thay đổi về các chương trình bảo lãnh đoàn tụ gia đình và chiếu khán xổ số sẽ đợi việc cải tổ di trú rộng hơn và sẽ không xảy ra trong năm 2018.

Di dân bị giam giữ không được hưởng quyền xin tại ngoại hầu tra

 

Nếu quý vị bị cơ quan Thi Hành Luật Di Trú và Thuế Quan (Immigration and Custom Enforcement – ICE) bắt giam và chờ trục xuất, quý vị không có quyền yêu cầu được đóng tiền tại ngoại hầu tra và không được rời khỏi nơi giam giữ của ICE. Ðó là phán quyết ngày 26 tháng Hai năm 2018 của Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ.

Ðiều này áp dụng cho các thường trú nhân bị cơ quan ICE bắt giam và đang đợi bị trục xuất vì đã phạm tội, dù tội này đã xảy ra từ nhiều năm trước và dù đương sự đã thọ án tù vì tội này. Cần nhận thức rằng vi phạm một tội nào đó và thời gian trong tù là trọng điểm đưa đến việc trục xuất, bất kể họ đã sống bao lâu tại Hoa Kỳ và bất kể họ bao nhiêu tuổi khi nhập cảnh Hoa Kỳ.

Promote current deals

Running a holiday sale or weekly special? Definitely promote it here to get customers excited about getting a sweet deal.

Share the big news

Have you opened a new location, redesigned your shop, or added a new product or service? Don't keep it to yourself, let folks know.

Display their FAQs

Customers have questions, you have answers. Display the most frequently asked questions, so everybody benefits.